Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana Prva konferencija za trenere u Sarajevu

Article Image

Održana Prva konferencija za trenere u Sarajevu

Konferencija za trenere Agencije, na temu „Stručno usavršavanje i razvoj kompetencija“ održana je u ponedjeljak 25.3.2019. godine u Sarajevu, u okviru projekta “Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH“. Ovaj projekat finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Ukupan broj učesnika konferencije je 48.

Uvodno obraćanje imao je direktor Agencije, g-din Refik Begić, koji je ukratko predstavio ulogu Agencije u procesu razvoja kompetencija državnih službenika u Federaciji BiH. G-đa Tatjana Dragosavac, kao eksterni HR konsultant i kouč, predstavila je inovirane metode razvoja trenerskih kompetencija uz nastavnu metodu koučinga. Nadalje, g-din Saša Radetić i Dragana Kovačević predstavili su rezultate istraživanja i program obuke u oblasti javnih nabavki.

U cilju bližeg upozanavnja trenera sa metodološkim pristupom Agencije, g-đa Samra Ljuca ukazala je na važnost ključnih koraka u procesu dizajniranja programa obuke i podsjetila na najčešće greške u postupku realizacije obuka.

 

U posljednjem dijelu konferencije učesnici su pozvani da dostave povratne informacije u okviru radnih grupa u sljedećim oblastima:

1. Kako obezbijediti transfer znanja u državnoj službi

Segmentacija obuka; iskazivanje potreba za obukom prilikom oscejnjivanja; utvrđivanje obaveznih obuka; primjenjivati mentorstvo kao nastavnu metodu pri podučavanju

2. Metode učenja, digitalizacija procesa;

Objavljivati studije slučaja i materijale sa obuka; video prezentacije uspostaviti; koristiti webinare; umrežavanje državnih službenika po nazivima radnih mjesta/opisima poslova; temastke cjeline / on line forum u funkciji savjetovanja

3. Kako postići efekte obuke?

Sistem obuke treba biti povezan sa sistemom regrutacije; ojačati izdavačku djelatnost Agencije; dobro kontrolisati ciljnu grupu prilikom selekcije za određenu obuku; uspostaviti sistem dobivanja povratne informacije iz organa nakon održane obuke; uspostaviti on-line platformu za trenere; uspostaviti sistem ocjenjivanja naučenog na radnom mjestu; kreirati interna i eksterna koordinaciona tijela po širim oblastima uprave; uspostaviti sistem testiranja učinkovitosti obuke (utrošena sredstva, vrijeme i sl)

 

Na osnovu povratnih informacija usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Agencija ulaže napore za unapređenje sistema obuke kroz jačanje trenerskih kompetencija i razmjenu informacija uz osnivanje koordinacionih tijela po oblastima

2. Ojačati funkciju upravljanja ljudskim resursima u organima uprave u cilju postizanja efekta obuke

3. Povezati funkciju ocjenjivanja sa funkcijom obuke i usavršavanja

 

Povratna informacija za Agenciju:

-       Ovo je bila korisna razmjena informacija

-       Obavezno organizovati Koučing za trenere

-       Veoma korisna konferencija, radujemo se sljedećoj

-       Pohvale Agenciji i Odsjeku /djevojkama iz Odsjeka