Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Završna radionica u okviru CAF mentorstva za gradove Bihać i Gračanica

Sarajevo, 14.2.2020. godine

Završna radionica o prioritizaciji aktivnosti u okviru CAF – mentorstva koji je u gradovima Bihać i Gračanica realizirala Agencija za državnu službu Federacije BiH, uz povremenu pomoć KDZ centra za istraživanje javne uprave iz Austrije, bit će održana u Sarajevu 14.2.2020. godine.

 

U radu ove radionice će učestvovati članovi CAF timova u gradskim upravama navedenih gradova, uz facilitaciju Samre Ljuca, šefice Odsjeka za razvoj državne službe u Agenciji za državnu službu FBiH i Aide Brdar, višeg stručnog saradnika iz Odsjeka za razvoj državne službe.