Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno završena inhouse obuka Javne nabavke za Grad Gradačac

Online obuka: 28.05.2020.g

28.5.2020. godine je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH a na zahtjev Grada Gradačca realizovana on line obuka na temu ''Javne nabavke''.

 

Obuka je organizovana u svrhu povećanja uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki, te prevazilaženja i eliminisanja dosadašnjih nedoumica u radu u ovoj oblasti.

 

Polaznici su aktivno učestvovali, često su postavljali pitanja treneru i dobili su precizirane odgovore u vezi:

v  Rada Komisije za javne nabavke

v  Rokova u provođenju postupka nabavke

v  Provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci te okvirnog i direktnog sporazuma

v  Ispravne pripreme tehničke specifikacije i opisa predmeta nabavke

 

Učešće je uzelo 19 polaznika iz Grada Gradačca i dva polaznika sa kantonalnog nivoa.