Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Druga po redu obuka “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu” održana u Tuzli

12. novembra 2019. godine

Naslov: Druga po redu obuka “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu” održana u Tuzli

Podnaslov: 12. novembra 2019. godine

 

Obuka na temu “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu” održana u Tuzli, 12. novembra 2019. godine.

Učesnici obuke su bili zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, te zaposlenici vatrogasnih društava i civilne zaštite. Obuka je održana u svrhu unapređenje znanja zaposlenih u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiranja i provedbe mjera zaštite od požara.

Učešće je uzeo 21 učesnik iz jedinica lokalne samouprave sa područja RLO Tuzla.

Trenerice Enisa Bajrović i Maida Mekić-Skrobanović su obradile predviđeno gradivo, kroz mnogo interakcije i praktičnih primjera.

Učesnici su zadovoljni odslušanom materijom, te su predložili da se u narednoj godini ponovi ista tema kao i da se organizuju i specijalističke obuka u ovoj oblasti.