Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o trezoru u Federaciji BiH-nove izmjene

Online, 21.04.2021. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Zakon o trezoru u Federaciji BiH-nove izmjene“, 21. aprila 2021. godine.

Svrha obuke: je razmjena informacija o aktuelnostima vezano za izmjene, te rješavanje nedoumica u primjeni Zakona o trezoru u Federaciji BiH. Odgovori na pitanja iz prakse.

Ciljna grupa: Zaposlenici općinskih i gradskih službi za budžet i finansije koji primjenjuju propise vezano za javne finansije.

Sadržaj:

 • Predstavljanje novina i razlika u odnosu na propis kojim se ranije

regulisala oblast trezorskog poslovanja

 • Faze uvođenja trezorskog poslovanja
 • Ko su budžetski korisnici u smislu Zakona o trezoru FBiH?
 • Kada se može reći da je postupak uvođenja trezorskog poslovanja okončan
 • Knjiženje odnosno prelazni račun Budžet-Trezor
 • Podzakonski akti koje su JLS dužne donijeti da bi se ispoštovao Zakon
 • Mjere koje Odbor za likvidnost treba poduzimati u cilju pokrivanja deficita-primjeri
 • Centralizirani obračun plaća u situacijama kada su budžetski korisnici zasebna pravna lica i kada su njihovim pravilnicima različito vrednovana slična ili ista radna mjesta
 • Rezervacija sredstava
 • Operativni planovi
 • Plan novčanih tokova
 • Te druga pitanja od značaja za pravilno vršenje trezorskog poslovanja

 

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 19.04.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.


Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

 

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava, te u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Sanela Tojaga, kontakt putem maila: sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba, ili mobitela 061/997-971.