Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

„Zakon o matičnim knjigama“

OnLine obuka, 15.06.2020. godine

Agencija za državnu službu FBiH u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu je 15.06.2020. godine uspješno realizovala jednodnevnu online obuku „Zakon o matičnim knjigama“.

Svrha obuke je bila: Ojačati kapacitete uposlenih u općinama/gradovima i ministarstvu unutrašnjih poslova u primjeni Zakona o matičnim knjigama i Primjena podzakonskih propisa iz oblasti matičnih knjiga sa posebnim osvrtom na upis u matičnu knjigu umrlih koji će doprinijeti prevazilaženju praktičnih problema i rješavanju nedoumica s kojima se u praksi susreću.

Učešće na obuci su uzela 44 polaznika: matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, voditelji upravnih postupaka u kantonalnim ministarstavima unutrašnjih poslova koji rade na poslovima rješavanja pitanja iz oblasti matičnih knjiga, te kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.

Eksterna trenerica Agencije tokom obuke obradila je sljedeće teze:

- Upis činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih

- Upis činjenica i podataka matičnu knjigu vjenčanih u Federaciji BiH

- Inostrani izvodi

- Upis činjenica i podataka u matičnu knjigu umrlih u Federaciji BiH

- Izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga

 

Na interaktivnoj radionici razmijenjena su iskustva u radu na osnovu primjera iz prakse, a trenerica je odgovorila na veliki broj pitanja koja su postavljali učesnici, a odgovori na neka od njih će im biti dostavljeni i u pisanoj formi.