Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održane dvije radionice za zaposlenike organa uprave u FBiH na temu „Zakon o organizaciji organa uprave“

Tokom maja 2023. godine održane su dvije radionice za zaposlenike organa državne službe u Federaciji biH. Program pohađalo ukupno 116 polaznika.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

 • Organizacija i način funkcioniranja organa državne uprave u F BiH
 • Izvršavanje zakona i drugih propisa, vršenje upravnog nadzora nad provedbom
 • Donošenje podzakonskih propisa za provedbu zakona i drugih propisa
 • Povjeravanje javnih ovlaštenja
 • Unutarnja organizacija organa uprave
 • Priprema propisa i davanje preporuka iz područja zakonodavstva, te praćenje stanja u oblasti za koje su osnovani organi uprave i odgovaranje za stanje u tim oblastima
 • Međusobni odnosi organa uprave i odnos organa uprave prema građanima, organima izvršne i zakonodavne vlasti, ombudsmenima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama.


Zaključci/preporuke:

 • Potrebno dodatno urediti posebne kategorije uposlenika organa uprave i upravnih organizacija ( vatrogasci, demineri ...)
 • Jasnije utvrditi odnos općinskog načelnika i opcinskog vijeća
 • Detaljnije razjasniti problematiku formiranja strucnih službi općinskog/gradskog vijeća
 • Potrebno ubrzati postupak donošenja propisa koji omogućuju korištenje elektronske komunikacije (elektronski dokument, elektronski potpis)