Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Za zaposlene u Gradu Tuzla planirana realizacija obuke „Praćenje realizacije ugovora i okvirnih sporazuma “

Inhouse obuka, 30. oktobar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH na zahtjev Grada Tuzla,organizira interaktivnu inhouse obuku na temu ''Praćenje realizacije Ugovora i okvirnih sporazuma’’ u situacijama kada je ugovorni organ Grad Tuzla-nadležne službe, u petak 30.10.2020.godine.

Svrha obuke: Rješavanje nedoumica, jačanje i nadogradnja znanja i vještina polaznika u području praćenja realizacije Ugovora i okvirnih sporazuma u situacijama kada je ugovorni organ Grad Tuzla-nadležne službe.

Ciljna grupa su zaposlenici Grada Tuzla

Sadržaj:

 

– Planiranje javnih nabavki u skladu sa važećim propisima

– Formiranje i rad komisija za javne nabavke i postupanje komisije prilikom

analize ponuda

– Praćenje realizacije ugovora i okvirnih sporazuma prema Pravilniku o javnim nabavkama i Uputstvu uspostavi, sadržaju i načinu vođenja evidencije o realizaciji ugovora i okvirnih sporazuma

 

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Grada Tuzla koje imenuje rukovoditelj organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca 26. oktobar 2020. godine

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.