Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Okončana obuka ''Vještine komunikacije – rad sa strankama'' u Tuzli

12. marta 2019. godine

U Tuzli je 12. marta 2019. godine u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, okončana obuka ''Vještine komunikacije – rad sa strankama'' u okviru realizacije Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja 2019.godinu za namještenike.

Svrha obuke bila je ojačati komunikacijske vještine polaznika u radu sa strankama u cilju minimiziranja konfliktnih situacija prilikom obavljanja svakodnevnih poslova.

Polaznici su kroz praktične primjere i zanimljive vježbe riješili dileme u ovoj oblasti u svakodnevnom radu te su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.Obuku su održale eksterne trenerice Agencije: Ranka Katalinski i Dženana Kalaš.