Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Porezna uprava Federacije BIH- Kantonalni porezni ured Livno

Šef odsjeka, Kantonalni porezni ured Livno-Odsjek za prinudnu naplatu