Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana In house obuka "Vještine komunikacije-rad sa strankama"

Mostar, 20. decembar 2019. godine

U Mostaru u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova HNKdana 20.12.2019. godine, uspješno realizovana jednodnevna inhouse obuka „Vještine komunikacije-rad sa strankama“ u organizaciji Agencije za  državnu službu FBiH.

Cilj je bio da polaznici poboljšaju komunikaciju sa strankama, upoznaju  komunikacijske modele i alate, koji će im omogućiti rješavanje neugodnih konfliktnih situacija, te olakšati rad sa različitim tipovima stranaka, kako bi se izbjegli svi eventualni nesporazumi.

Polaznici su tokom obuke, uz praktične vježbe, obradili  module: Osnove komunikacije, Komunikacija i kultura poslovnog ponašanja, Vještine komuniciranja sa strankama i rješavanje konfliktnih situacija.

Predavač na radionici  bila je, Maja Vlaho, eksterni trener ADS FBiH.

Usvojene vještine će  pomoći polaznicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama na radnom mjestu.