Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - OPĆINA ČELIĆ

Obavještenje kandidatima koji su pozvani na polaganje stručnog ispita za izbor državnog službenika u Općini Čelić, objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 26/22 od 06.04.2022. godine

 

Općina Čelić, dana 12.05.2022.godine, podnijela je Agenciji za državnu službu FBiH, zahtjev za poništenje javnog konkursa broj: 02-30-937-3/22 od 10.05.2022.godine i odluku broj: 02-30-937-1/22 od 10.05.2022.godine, o poništenju Javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić, za radno mjesto: -Komunalni inspektor u Službi civilne zaštite i inspekcijskih poslova - 1 (jedan) izvršilac, zbog čega se neće održati polaganje stručnog ispita zakazanog dana 16.05.2022.godine u 12,00 sati.