Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Poštovani korisnici usluga Agencije,

obavještavamo vas da je od ponedjeljka 11.5.2020. godine radno vrijeme Agencije regularno od 08,00-16,00 sati.

U narednom periodu Agencija ima za cilj da izvrši potpunu normalizaciju rada, organizujući ispite po grupama čiji broj će se određivati na osnovu izdatih naredbi ili onih koje će postepeno izdavati nadležne zdravstvene institucije i štabovi Civilne zaštite.

Organizacija stručnog usavršavanja obavlja se u virtuelnoj učionici sa najavama na www.obuke.adsfbih.gov.ba

S poštovanjem

DIREKTOR

Refik Begić, s.r