Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana obuka ''Osnove Zakona o upravnom postupku''

Mostar, 17. april 2019.godine

U Mostaru (Studentski hotel Mostar) uspješno realizovana jednodnevna obuka: Osnove Zakona o upravnom postupku. Obuka je bila namjenjena namještenicima organa uprave u FBiH. Učešće je uzelo 18 polaznika. Ugodna i konstruktivna atmosfera tokom obuke.

Glavni sadržaji obuke:

- Pojam upravnog postupka, načela, nadležnost,

- Konačnost, pravomoćnost rješenja

- Veza između materijalnog i procesnog prava

- Stranka i njeno zastupanje, komunicirane organa i stranaka

- Dostavljanje pismena, rokovi

- Ispitni postupak i skraćeni postupak

- Prvostepeni postupak

- Rješenje, zaključak i njihovo izvršenje

- Djelimično, dopunsko i privremeno rješenje

- Pravni lijekovi (redovni i vanredni)

- Žalba zbog šutnje uprave

- Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja

- Postupci pripreme predmeta koji su tema određenih upravnih sudskih postupaka

- Primjena upravnog postupka u oblasti kancelarijskog poslovanja

Merima Tanović, eksterni trener Agencije