Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uvođenje CAF modela za upravljanje kvalitetom u Općini Čelić

Općina Čelić, 06. mart 2020. godine

Direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić i načelnik općine Čelić Sead Muminović potpisali su Sporazum u formi Projektnog zadatka o uvođenju CAF (Common Assessment Framework) modela za upravljanje kvalitetom u Općini Čelić.

Projektnim zadatkom su identifikovane ključne zaintereisrane strane, postavljeni su ciljevi i utvrđena je vremenska dinamika za početak implementacije CAF modela u Općini Čelić.

Plani rok završetka aktivnosti je mart 2021. godine.

Agencija za državnu službu Federacije BiH pruža stručnu pomoć te dalje doprinosi razvoju državne službe u Federaciji BiH.