Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana prva radionica za Uvođenje CAF modela za upravljanje kvalitetom u Općini Čelić

U utorak 12.05. 2020. godine, uspješno je održana prva on-line radionica za samoprocjenu u okviru procesa uvođenja CAF modela za upravljanje kvalitetom u Općini Čelić.

Glavne aktivnosti radionice bile su: rad na planu komunikacije, analizi stakeholder-a te je započeta procjena i bodovanje kriterija i potkriterija koji se odnose na ključne oblasti rada Općine.

Učesnici radionice bili su članovi radne grupe za uvođenje CAF modela u Općini Čelić. Facilitator i kofacilitator ispred Agencije bile su Samra Ljuca, šef Odsjeka za razvoj državne službe i Aida Brdar, viši stručni saradnik za ljudske resurse.