Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

“Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 239. Sjednici usvojila informaciju Agencije o pojedinim odredbama Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i projektu "Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini".

Sarajevo, 08. 10. 2020. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 239. sjednici, održanoj 8.10.2020. godine u Mostaru, usvojila informaciju o pojedinim odredbama Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i projektu "Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini".

Federalna vlada zadužila je Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od sedam dana pripremi prijedlog Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije BIH i Britanskog savjeta za početak provedbe ovog projekta.

Agencija će, u roku od 60 dana, pripremiti Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH.