Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana trodnevna inhouse obuka ACCESS- početni nivo

Online, 10-12 novembar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH, prema Programu obuke za 2020. godinu, realizovala je trodnevnu online obuku Access – početni nivo'' za Federalni zavod za statistiku, u periodu od 10.11. do 12.11.2020. godine.

 

Tokom obuke državni službenici organa uprave su se osposobili za samostalan rad sa bazama podataka koristeći program Microsoft Access 2016.

 

Obrađene oblasti:

  • Uvod u baze podataka
  • Kreiranje baze podataka
  • Rad sa upitima
  • Rad sa formama
  • Kreiranje jednostavnih izvještaja
  • Kreiranje izvještaja u Design View

 

Učešće je uzelo 12 zaposlenika iz Federalnog zavoda za statistiku