Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana obuka na temu Pravila i postupci za izradu zakona

Danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH uspješno realizovana online obuka „Pravila i postupci za izradu zakona“

Svrha obuke bila je da kroz analizu najčešće identifikovanih grešaka prilikom izrade propisa polaznici steknu praktična znanja, vještine i sposobnosti za pravilnu izradu propisa i drugih akata, primjenom temeljnih ustavno-pravnih načela.

Tokom obuke detaljno su objašnjeni: Sadržaj propisa, Izmjene i dopune propisa, Izrada prečišćenog teksta i ispravka propisa.

Učesnici obuke bili su zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima zakona i drugih akata, ali i zaposlenici koji direktno ne rade na tim poslovima, ali su željeli unaprijediti znanje u ovoj oblasti.

Obuci je prisustvovalo 36 polaznika.