Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana obuka Planiranje ličnog razvoja i karijere

Iz Općeg programa stručnog usavršavanja, 15.07.2021. godine uspješno je realizovana online obuka "Planiranje ličnog razvoja i karijere”.

Svrha obuke bila je osposobljavanje polaznika za planiranje ličnog razvoja i karijere; te savladavanje i korištenje naprednih metoda i tehnika razvoja.

Trenerica Agencije, Emina Muharemović, tokom obuke je koristila sljedeće metode rada: individualni rad, vježbe vizualizacije, samorefleksija i refleksija u grupi.

Učešće je uzelo 47 polaznika iz organa državne službe, koji su između ostalog naučili: kako unaprijediti/izgraditi karijeru, koja je razlika između ličnog rasta i izgradnje karijere, kako racionalno donijeti odluku?

Program je bio fokusiran na aktivnom učešću i interakciji polaznika.

Imajući u vidu iskazanu potrebu od strane polaznika obuke, Agencija će nastaviti sa planiranjem i realizacijom obuka u ovoj oblasti.