Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovan radni sastanak sa ovlaštenim osobama za pristup Registru – federalni organi državne službe

Uspješno realizovan radni sastanak koji je Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala 10.01.2022. godine za federalne organe državne službe, a u vezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o provedenom postupku ocjenjivanja na nivou organa državne službe.

Cilj današnjeg sastanka
bio je upoznati ovlaštene osobe za pristup Registru sa funkcijama i načinom korištenja modula za dostavljanje godišnjih izvještaja o provedenom postupku ocjenjivanja.

Ciljnu grupu činile su ovlaštene osobe za pristup Registru ispred federalnih organa državne službe.

Na sastanku, ovlaštene osobe su upoznate sa načinom kreiranja i korištenja korisničkih računa za pristupanje Registru, kao i funkcijama modula „Izvještaj o provedenom postupku ocjenjivanju“ za koji će imati pristup.

Radnom sastanku je prisustvovalo 40 ovlaštenih osoba.

Sve aktivnosti Agencije možete pratiti na našim web stranicama www.adsfbih.gov.ba  i www.obuke.adsfbih.gov.ba 

 

Pratite nas na socijalnim mrežama:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 YouTube