Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovan peti modul Škole za odnose sa javnošću

Iz Posebnog programa stručnog usavršavanja - Škola za odnose sa javnošću, 31.05.2021. godine uspješno je realizovana online obuka "Efikasna komunikacija i smanjenje stresa-Dozvolite da se razumijemo”.

Svrha obuke bila je savladavanje tehnika uspješne komunikacije, minimiziranje stresa, povećanje samokontrole, samopouzdanja i uticaja.

Dugogodišnja trenerica Agencije, Dženana Kalaš, tokom obuke je koristila savremene metode rada: individualni rad, timski rad, simulacija situacija, igranje uloga, studija slučajeva, demonstracija.

Učešće je uzeo 21 polaznik iz organa državne službe, koji su između ostalog naučili: kako da prepoznaju i eliminišu šumove u komunikaciji, kako da rješavaju konflikte, te kako da komunikacijom ostvare ciljeve.

Obuka je bila fokusirana na aktivnom učešću i interakciji svih učesnika, gdje je kroz radionice i praktične primjere učesnicima omogućeno da usvoje napredna znanja i istraže načine kako da ih primjene u radnom okruženju.

Prema reakcijama učesnika, ova obuka je bila veoma korisna. U nastavku nekoliko dojmova polaznika:

  • Hvala Agenciji na organiziranju Škole za odnose s javnošću. Ovo je zaista bio potreban program edukacije iz koje se može puno toga naučiti i primjeniti u svakodnevnom radu.
  • Edukacija u kojoj je predavač bila gospođa Dženana Kalaš me oduševila. Sve je odlično funkcionisalo. Želim Vam puno uspjeha u daljem radu.
  • Edukator je bio odličan i svojim načinom prezentacije doprinijela je da stvari postanu razumljivije. Odlična prezentacija, a edukatorica poznaje problematiku o kojoj je govorila tako da je bilo lijepo slušati i učestvovati u diskusiji.
  • Teško je izdvojiti određene dijelove prezentacije, jer sve o čemu se govorilo je apsolutno primjenjivo u svakodnevnoj komunikaciji.