Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizirana obuka Sukob interesa i jačanje integriteta državnih službenika

online obuka, 19. novembar 2020. godine

Ukupno 48 polaznika je imalo priliku da unaprijedi znanje u oblasti prepoznavanja, načina sprečavanja i sankcionisanja sukoba interesa u državnoj službi, te prevencije korupcije i jačanje individualnog integriteta

Aktivno učešće polaznika na radionici je bilo na zavidnom nivou i diskusija se vodila:

-       o pojavnim oblicima, uzrocima i posljedicama koje korupcija proizvodi po stanovništo i cjelokupnu društvenu zajednicu,

-       o uspostavi i jačanju integriteta institucija,poštivanju etičkih normi poslovanja i ponašanja

-       o uspostavi i jačanju preventivnih mehanizama za suzbijanje korupcije poput sukoba interesa, planova integriteta, testiranja integriteta i dr., te smanjenju I efektivnom upravljanje rizicima

Trener Dragan Slipac je posebnu pažnju posvetio integritetu pojedinca i napravio slikovitu razliku između osobe sa i bez integriteta., te je postavio pitanje:

 

  • Što biraju ljudi s integritetom u svom profesionalnom i privatnom životu?

Odgovor je bio: Dosljednost, ljude, služenje općem dobru, načela i krajnji cilj

 

  • Šta biraju osobe bez integriteta?

Odgovor je: ličnu korist, stvari, sticanje moći, praktičnosti trenutni cilj

 

Obuka je završena pohvalama Agenciji i treneru na organizaciji ove zanimljive obuke te čuvenom izjavom M.Gandhija, „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“, što je i poruka ove obuke.