Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton je bio domaćin in-house obuke „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“

Bihać, 24. i 25. 02.2021. godine

Unsko-sanski kanton je bio domaćin in-house obuke „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“

Bihać, 24. i 25. 02.2021. godine

U Bihaću je održana dvodnevna in-house obuke na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“ za zaposlenike kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona.

Učešće na obuci su uzela 34 polaznika iz 15 organa.

Obuka je realizovana u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Polaznici su tokom rada na interaktivan način razmijenili iskustva, analizirali primjere iz prakse i kroz vježbe se upoznali sa novim načinom trgogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, monitoringu i izvještavanju, u skladu sa pomenutom Uredbom.

Postavljen je veliki broj pitanja od kojih izdvajamo:

  • Koja je direktna veza između Smjernica i Trogodišnjeg plan rada?
  • Gdje će se unositi u Planu rada podaci vezani za informacije, planove i sl. ,jer mi pored zakona imamo i druge akte također jako bitne koje usvajamo?
  • Koja je svrha izvještaja o radu ako iz godine u godinu konstatujemo nepotpuno izvršenje plana a prenosimo iste aktivnosti i planove za narednu godinu?
  • Kako će se osigurati uvezivanje AP-Smjernice-Proračun-PJI ako nema ljudskih kapaciteta koji su obučeni za ove poslove?
  • Kako u Planu rada organa uprave prikazujemo projekte koji su započeti u jednoj kalendarskoj godini a nisu završili?

Angažovani trener bila je Dijana Dedić.