Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću

Obavještenje kandidatima o prolongiranju stručnog ispita

Broj: 10-30-8-677/20

Sarajevo, 14.06.2021. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE

kandidatima prijavljenim na javni konkurs Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni konkurs Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću da se stručni ispit zakazan za 15.06.2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Doma policije ul. Tina Ujevića br. 1, zapoziciju 02. Stručni saradnik za online komunikaciju prolongira do daljnjeg zbog bolesti jednog od članova Komisije za izbor.

O novom terminu stručnog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.