Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Treća po redu obuka Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel održana u Mostaru

11. i 12. mart 2020. godine

Obuka na temu “Poslovna inteligencija i analitika kroz MS Excel” održana u Mostaru, 11. i 12. marta 2020. godine.

Učesnici obuke su bili zaposlenici federalnih, kantonalnih organa uprave  i jedinica lokalne samouprave.

Svrha obuke je bila osposobljavanje polaznika za napredniju primjenu programa za tablične proračune, kao i rad sa većim setovima podataka kroz primjere alata poslovne inteligencije dostupnim u MS Excelu.

Trener je tokom obuke obradio sljedeći  sadržaj:

-       Formatiranje sadržaja i ćelija,

-       Filtriranje, sortiranje i analiza setova podataka različite veličine

-       Rad sa relativnim i mješovitim adresama,

-       Korištenje osnovnih, srednjih i naprednih funkcija

-       Pivot tabele i drugi alati poslovne inteligencije

Obuka je bila interaktivnog karaktera. Učešće je uzelo 20 polaznika.