Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka na temu “Disciplinski postupak- medijacija” održana u Sarajevu

17.4.2019. godine

U srijedu, 17.4.2019. godine realizovana je obuka na temu „Disciplinski postupak-medijacija“ za članove disciplinske komisije i medijatore. Ukupan broj polaznika je 24, uz moderaciju Mersihe Udovčić, eksternog trenera Agencije. Sadržaj obuke:

 

-  Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka

-  Obaveze medijatora kada zaprimi prijavu

-  Postupanje medijatora državne službe

-  Postupak medijacije i njegovi ishodi

-  Forma i sadržaj zapisnika, zaključak

-  Rješenje o izricanju disciplinske mjere

-  Izvještaj medijatora državne službe, sadržaj i preporuke

-  Administrativno-tehnički i drugi poslovi (dostavljanje Odluke disciplinske komisije)

 

Zaklljučci sa obuke:

 

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

o   Poštivanje rokova za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka

o   Zapisnik o medijaciji-obavezno čak ako se ne pojavi ni pokretač ni lice protiv kojeg se pokreće postupak

o   Obavještenje lica protiv kojeg je pokrenut postupak

 

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginicama i neposredno nadređenim:

o   Usmenim razgovorom-kroz diskusije-pismenim izvještajem

o   Upoznati rukovodioca o drugim obavezama koji se tiču medijatora, ukoliko nije i sam upoznat

o   Na zajedničkom sastanku objasniti tok disciplinskog postupka