Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Studenti sa postdiplomskog studija “Business Administration” posjetili Agenciju

Sarajevo, 8.5.2019. godine

 

Dvadeset sedam studenata sa postdiplomskog studija “Business Administration” Univerziteta u Grazu posjetilo je Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u srijedu 8.5.2019. godine sa ciljem upoznavanja radnih procesa Agencije u oblasti implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

-          planiranje i realizacija konkursnih procedura;

-          planiranje i realizacija obuke i usavršavanja,

-          vođenje registra državnih službenika,

-          upravljanje kvalitetom u državnoj službi,

-          SiGMA principi u reformskom procesu državne službe.

 

Studenti su uzeli učešće u diskusiji sa ovrtom na “merit-based” zapošljavanje, zapošljavanje mladih, atraktivnost državne službe i konkurentnost u usporedbi sa zemljama Zapadnog Balkana. 

Posjeta studenata realizira se u oviru aktivnosti razmjene studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Grazu.