Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Održana jednodnevna obuka „Inspekcijski nadzor za JLS“ u Posušju

Article Image

Posušje, 20. februar 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije BiH u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave organizirala je jednodnevnu obuku na temu "Inspekcijski nadzor za JLS" za

općinske inspektore različitih profila i službenike ovlaštene za vršenje inspekcijskog nadzora.

 

Radionica je održana u Posušju 20. februara.

 

Svrha obuke je bila unapređenje znanja i proširenje profesionalnih kapaciteta inspektora u vezi sa izradom upravnih i drugih akata iz djelokruga njihovog rada (zapisnika, rješenja i prekršajnog naloga), putem analize najčešćih grešaka i problema koji se dešavaju u praksi.

 

Radionicu je pohađalo 19 (devetnaest) polaznika.