Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Prva TAIEX ekspertska misija u Agenciji

Sarajevo, 6-10. januar 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije BIH, uz podršku TAIEX Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu  informacija pri Evropskoj komisiji, organizuje prvu eskpertsku misiju za unapređenje interne organizacije. Ekspertska misija je dio procjene radne opterećenosti na radnom mjestu, a sastoji se od ukupno 4 sa ciljem podrške federalnom organu uprave u reorganizaciji unutaršnje strukture kako bi postao isplativiji, efikasniji, održiviji, pouzdaniji i usklađeniji s potrebama.

Tokom prve misije, ekspertica Tatjana Borovina je predstavila iskustva država članica EU u primjeni metodologija i alata za upravljanje ljudskim resursima te je diskutovano o relevantnom zakonodavstvu koje reguliše službu Federacije BiH. Takođe, na osnovu obavljenih intervjua sa osobljem vođenih od strane ekspertice, identificirani su glavni izazovi sa kojima se Agencija suočava a što direktno  utječe na efikasnost rada.

Kako bi se izvršila kvalitetna priprema za drugu po redu misiju, posljednjeg dana događaja, planirana je vježba pilot mapiranja poslovnih procesa unutar jedne organizacione jedinice te priprema analize radne opterećenosti za sve organizacione jedinice unutar Agencije

Naredna misija će se održati od 27. do 30. januara, a završetak posljednje misije planiran je za mjesec maj tekuće godine.