Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

MALEZIJA -Kurs „ Development of Physical Infrastructure in Malaysia„

Rok za prijavu 17.04.2019. godine

 

Vlada Malezijedostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: „Development of Physical Infrastructure in Malaysia“ .

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu  01. – 10. juli 2019.godine .

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u ovoj oblasti, i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i  školarina.

Više informacija o kursu  se može naći u PRILOG 1 .

Prijavni obrazac može se naći na web stranici:  http://mtcp.kln.gov.my .

Zainteresovani kandidati trebaju, najkasnije do 17.04.2019. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostaviti:

- popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH),

- kopiju  putne isprave BiH.