Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Susret direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH sa američkim ambasadorom

Direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Refik Begić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michaelom Murphyjem.

Ovom prilikom američkom ambasadoru prezentirane su ključne nadležnosti i aktivnosti Agencije u okviru razvoja službeničkog sistema u Federaciji BiH, a naročito one koje se odnose na harmonizaciju propisa i procedura, poštivanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te ispunjavanje preporuka SIGMA-e i Evropske komisije.

Direktor Begić je ambasadora Murphyja upoznao sa načinima provođenja procesa zapošljavanja i stručnog usavršavanja u državnoj službi, vođenje Registra zaposlenih, te ukazao na ključne elemente koji su neophodni za ispunjavanje prinicipa meritornosti.

Oni se odnose na poboljšanje sastava komisije za izbor u svrhu osiguranja njihove nepristrasnosti i stručnosti, zatim unapređenje kvaliteta testova za izbor korištenjem okvira kompetencija i anonimnog testiranja za izbor, te povećanje korištenja online alata pri zapošljavanju kako bi proces bio transparetniji i objektivniji, kao i izbor najbolje rangiranih kandidata.  

Američkog ambasadora zanimali su i izazovi sa kojima se Agencija susreće u smislu potrebe za unapređenjem sektora javne uprave, posebno u dijelu koji se tiče aktivnosti u borbi protiv korupcije, povećanja transparentnosti prilikom zapošljavanja u državnu službu, te potrebe uvođenja digitalizacije procesa.

Istaknuto je nastojanje ADS-a za što kvalitetnijim i vidljivijim promjenama s ciljem doprinosa  profesionalnijem i efektivnijem radu organa državne službe, kao i da se što prije počne primjenjivati sistem elektronske prijave na konkurse koji će doprinijeti transparentnijem provođenju procedura zapošljavanja i efikasnijoj borbi protiv korupcije. Begić je naglasio da se ulaže dosta napora i reursa u  digitalizaciju procesa koje ADS provodi.

Također, na sastanku je istaknuta važnost podrške svih nadležnih u provođenju reformi i strateških ciljeva važnih za unapređenje rada i učinkovitosti državne službe u Federaciji BiH.