Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

„Strateška platforma Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne službe 2021-2027“

Rok za dostavljanje komentara 21.12.2020.

U skladu sa članom 17. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/19) Agencija provodi proces javne konsultacije za sve ključne aktere i interesne grupe, uključujući i univerzitete i NVO.

Rok za dostavljanja komentara je 21.12.2020. godine na mail adresu obuka@adsfbih.gov.ba