Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sprječavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki

Program je realiziran 15.03.2023. godine, a obrađen je sljedeći sadržaj:

1.Korupcija vs lobiranje (korupcija i lobiranje, pojam i razlike; etika i etički kodeksi te važnost istih u državnoj službi; Transparency International, APIK, NVO i druge organizacije; zakonodavni okvir i strategije za borbu protiv korupcije),

2.Dobra protiv loše prakse 

3. Mehanizmi za borbu protiv korupcije (prednosti i nedostaci već postojećih mehanizama za prijavu korupcije i metode za uklanjanje samih nedostataka)

Radionica je bila interaktivna, postavljana su pitanja, komentiralo se, a neki polaznici su se i direktno uključivali u diskusiju, odnosno iznosili svoja iskustva vezana za temu.

Procjena zadovoljstva učesnika iz evaluacijskih obrazaca:

  • Da su zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja navelo je 56,41% polaznika;
  • Da su u potpunosti zadovoljni isporučenim programom i da su im konkretni primjeri iz prakse bili korisni izjasnilo se 56,41% polaznika;
  • Da je sadržaj programa bio u skladu sa očekivanjima odgovorilo je 44% polaznika;
  • Da će im edukacija omogućiti razvijanje vještina i primjenu znanja u praksi navelo je 54 % učesnika.

Jedan od učesnika je naglasio da je Agencija prepoznata kao jedina institucija koja prati potrebe zaposlenika organa uprave i u skladu s tim organizira edukacije, a njima olakšava rad.

Zaključak je bio da je program bio koristan, da treba poduzimati mjere koje doprinose sprečavanju korupcije/sukoba interesa, raditi na podizanju svijesti građana, te poštivati zakonodavni okvir koji se odnosi na ovu problematiku.

Također, da je potrebno kontinuirano organizirati programe stručnog usavršavanja na ove teme.