Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Seasonal School on EU Accession Negotiation, 26-30 October 2020, via Zoom platform

Zoom platforma

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) najavljuje „Seasonal School on EU Accession Negotiation“ u periodu od 26. – 30. oktobra 2020. godine putem ZOOM platforme. Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku za timove koji rade na poslovima EU pregovaranja za zemlje Zapadnog Balkana za međusobnu razmjenu informacija i ideja, te otvaranja dijaloga o budućim izazovima koji se vežu za pregovaranja u procesu pristupanja. Poseban fokus bit će usmjeren na poglavlja Acquis-a: 18, 22, 23, 24 i 27.

 Ciljnu grupu čini 50 učesnika- predstavnika vladinih institucija, a posebno onih koji su uključeni u proces evropskih integracija. Radni jezik je engleski, a prijave se isključivo dostavljaju u formi obrasca, koji uz dnevni red dostavljamo u prilogu.

 Prijavni obrazac preuzmite ovdje

Propratni materijal preuzumite ovdje

Prijavne obrasce dostaviti ReSPA oficiru za vezu putem maila bih2@respaweb.eu najkasnije do 19.10.2020. godine

 

S poštovanjem,