Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Radni sastanak direktora Begića sa ministricom pravosuđa i uprave ZHK Anitom Markić

Sarajevo, 22. maj - Direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) Refik Begić danas je u Sarajevu imao radni sastanak sa ministricom pravosuđa i uprave u Vladi Zapadno-hercegovačkoga kantona Anitom Markić.

Temeljni razlog današnjega susreta direktora Begića i ministrice Markić je iznalaženje najadekvatnijih modaliteta buduće suradnje u sferi državne službe odnosno javne uprave.

Zajednička je ocjena sudionika razgovora da je suradnja neophodna, da je potrebna kako državnim službenicima na prostoru Zapadno-hercegovačkoga kantona tako i ADS-u FBiH koji je maksimalno angažiran na uspostavi što je moguće više harmonizirane legislative kojom se u Federaciji Bosne i Hercegovine regulira rad državne službe.

Inače, ovo nije prvi sastanak ovakve vrste direktora Begića i ministrice Markić, a kako je i na današnjem susretu naglašeno, „otvorena suradnja ostaje jedina opcija koja može doprinijeti jačanju profesionalizma i učinkovitosti državne službe u FBiH".