Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Okončana dvodnevna obuka na temu ''Transparentnost u javnoj upravi, primjena ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise''

Vlašić 6. i 7. juna 2019. godine

Okončana dvodnevna obuka koju Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, realizirala u saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini, u okviru Programa stručnog usvaršavanja državnih službenika i namještenika za 2019. godinu, na temu „Transparentnost u javnoj upravi, primjena ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise'' na Vlašiću.

Svrha obuke bila je približiti polaznicima značaj transparentnosti u javnoj upravi, proaktivnog objavljivanja informacija i obavezama organa na unapređenju otvorenosti i odgovornosti, te rješavanje dilema u primjeni ZoSPI i propisa koji regulišu zaštitu ličnih podataka, s osvrtom na EU propise.

Polaznici su bili zaposlenici federalnih, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH zaduženi za objavu informacija, te ostali zaposlenici koji primjenjuju ZOSPI i Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Nakon obuke polaznici su putem evaluacijskih listova dali slijedeće odgovore:

 

Tri praktična primjera koja ću primjeniti u svakodnevnom radu

 • Odlučivanje šta spada u javni interes i rješavanje testa javnog interesa
 • Dostupnost javnosti svih javnih isprava
 • Zaštita prava na privatnost-primjeri iz prakse
 • Zaštita podatka koji se odnose na zdravstveno stanje, koji spadaju u posebnu kategoriju podataka
 • Savjeti potkrijepljeni primjerima, koliko  moramo razmišljati između primjene ovih zakona
 • ZOSPI izuzetci
 • Obavezno se informirati o odlukama sudova
 • Razgraničenje zahtjeva koji se rješavaju po ZOSP-i i Zakonu o zaštiti ličnih podataka
 • Novine koje donosi usklađivanje sa EU regulativom
 • Koristiti stranicu Evropskog suda za ljudska prava
 • Upoznati nadređenog o specifičnim problemima u primjeni ovih Zakona
 • Suglasnost nosioca podataka
 • Obavezno postupanje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima
 • Zahtjev stranke mora se izričito odnositi na ZOSPI

 

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

 • Podnošenjem Izvještaja u pisanoj formi što smo u obavezi, nakon svakog seminara
 • Kroz razgovor, direktno i konkretno
 • Prenošenjem savjeta, primjera koji su prezentovani
 • Na kolegiju i kroz svakodnevne aktivnosti
 • Usmeno i više ću voditi računa kod davanja podataka