Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

REFORMA JAVNE UPRAVE U BIH

Starteški dokumenti i Preporuke Podgrupe za refromu javne uprave u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH.

Starteške dokumente i Preporuke možete pronaći ovdje