Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana online obuka na temu Inspekcijski nadzor u vrijeme Covid-19

Obuka je bila interaktivna. Pored prezentacije, polaznici su imali priliku kroz pitanja i diskusiju da razriješe dileme koje su imali u praksi.

Polaznici obuke, njih 60, bili su uposlenici iz organa uprave Federacije BiH, koji rade na poslovima inspektora i ostali uposlenici koji su željeli unaprijediti znanje u ovoj oblasti.

Tokom obuke dati su odgovori/mišljenja na postavljena pitanja, koja će biti objavljena na web stranici Agencije.

Svrha obuke je bila: Osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika za primjenu Zakona o inspekcijskom nadzoru sa fokusom na nadzor u vanrednim okolnostima izazvanih Corona virusom.

Na kraju obuke doneseni su sljedeći zaključci:

  • Sadašnji organizacijski oblik i ustroj sanitarne inspekcije bi trebalo dodatno kadrovski ojačati, a novim Zakonom tačno definisati nadležnosti sanitarne inspekcije, kao i podjele nadležnosti na različitim nivoima;
  • Stvoriti adekvatne materijalno tehničke uvjete za učinkovit rad, informatičko povezivanje cijelog sistema nadzora za mogućnost brze međusobne razmjene podataka (jedinstvene baze podataka, subjekata nadzora, procjena rizika)
  • Vrlo bitna uloga sanitarnog inspektora je i djelovati preventivno u vidu upoznavanja sa zakonskom regulativom i edukacije subjekata nadzora, odnosno uposlenika prilikom inspekcijskih nadzora kao i cjelokupnog stanovništva o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
  • Vlasti bi se trebale pobrinuti da cjelokupan sistem inspekcija funkcioniše jedinstveno i uniformno;
  • Izraditi jedinstvenu bazu podataka subjekata nadzora i kontrolnih lista za provođenje inspekcijskih nadzora;
  • Uspješan i stručan inspektor prema EU standardima jeste onaj „čija je nadzirana upravna oblast uredna, tj. subjekti pravilno primjenjuju propise i gdje je uspostavljena „vladavina prava”( „Rule of law”).
  • Osnovati Viber grupu za sanitarne inspektore

 

Metodološki pristup: Interaktivni online seminar, putem IT Platforme: ZOOM