Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana obuka "Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju"

Kladanj, 12. juni 2020.godine

Obuka na temu "Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju" realizovana je 12. juna 2020. godine za zaposlenike Općine Kladanj.

 

Kroz interakciju i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.

 

Polaznici su iskazali zadovoljstvo odslušanom obukom te u razgovoru sa trenerima, izjavili da će odslušano mnogo pomoći u narednom periodu u primjeni novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju.