Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana inhouse obuka disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti

Sarajevo, 07. 10. 2021. godine

U saradnji sa OSCE misijom u BiH, u okviru projekta "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH", uspješno je realizovana jednodnevna inhouse obuka na temu: ''Disciplinski postupak kao antikoruptivni mehanizam u domenu povrede službene dužnosti'', za uposlenike Porezne uprave Federacije BiH.

Svrha obuke, bila je upoznati polaznike sa sadržajem nove Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine te razlikama u odnosu na prethodnu Uredbu.

Kroz interaktivnu obuku, izdvajamo teme/pitanja koje su obrađene sa polaznicima:

 

• Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere

• Opća pravila disciplinskog postupka

• Prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupak

• Izvršenje rješenja o izrečenim disciplinskim mjerama i vrstama odluke o suspenziji

• Postupanje medijatora

 

Polaznici su dobili odgovore na sva postavljena pitanja i izrazili izuzetno zadovoljstvo realizovanom temom.