Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovana inhouse obuka ''Motivacija na radnom mjestu''

Tešanj, 25. 12.2020. godine

Na zahtjev Općine Tešanj, 25. decembra 2020. godine realizovana je inhouse obuka na temu ''Motivacija na radnom mjestu'' za zaposlene u ovoj Općini. Svrha obuke bila je unapređenje kapaciteta zaposlenika primjenom postupaka motiviranja zaposlenika, sa ciljem poboljšanja kvaliteta rada a time i efikasnosti zaposlenih.

Na obuci je učestvovalo 12 polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.

Kroz interakciju sa trenericom i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja u vezi motivcijskih faktora i tehnika motivacije.

Na pitanje, šta danas u najvećoj mjeri utiče na radnu motivaciju i uspješnost na poslu? Kroz vježbe i diskusiju, zaključeno je slijedeće:

  • Inteligencija (IQ)
  • Stručnost (potrebna tehnička znanja)
  • Emocionalna inteligencija (EI/EQ)

 

U saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH, u Općini Tešanj su realizovane tri inhouse obuka u ovoj godini. Saradnja ove Općine i Agencije za državnu službu Federacije BiH bit će nastavljena i u narednoj godini, a sve u svrhu efikasnijeg rada zaposlenih.