Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovan trodnevni program “Online kolaborativni alati”

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za 2022. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu od 15-17. juna 2022. godine realizovala trodnevni interaktivni program na temu „Online kolaborativni alati“.

Cilj programa bio je: Podizanje nivoa znanja i vještina koje se odnose na postavljanje i djeljenje informacija korištenjem savremenih alata za kolaboraciju.

 

Kroz program je obrađeno nekoliko alata za internu razmjenu komunikacija i rad u timu: Slack, Google alati: Google drive, Google docs, Google sheet Google forms, Microsoft alati: OneDrive; Microsoft word, online, Microsoft form; Dijeljenje dokumenata, te drugi korisni alati kao što su: Doodle, Slido, Mentimeter.

 

Metodologija rada: Predavanje o navedenim temama, demonstracija primjera i specifičnih alata kroz rad trenera, samostalni rad učesnika, demonstracija primjera koje specifične institucije i polaznici već koriste u radu itd.

Učešće je uzelo 28 polaznika iz Agencije za državnu službu Federacije BiH i drugih federalnih organa državne službe.