Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovan program “Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u FBIH

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH 25. i 26. aprila održana radionica na temu “Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u FBiH“.

Ciljnu grupu su predstavljali zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Svrha održavanja radionice bila je pomoći zaposlenicima organa državne službe koji rade na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem. koji su angažovani na poslovima izrade strateških dokumenata u tome kako da:

  • kvalitetno i pravovremeno obave svoje najvažnije zadatke vezane za izradu strateških dokumenata u FBiH
  • podstaknu i koordiniraju druge u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka u procesu izrade strateških dokumenata

Sadržaj programa je podijeljen u tri tematske cijeline:

Trener je u zadnjem dijelu radionice razvio otvorenu diskusiju, te je odgovorima na pitanja razriješio dileme u radu polaznika u oblasti izrade strateških dokumenata.

Učesnici programa su iskazali zahvalnost Agencija za organizovanje ovog događaja i zadovoljstvo prezentiranim tokom realizacije. Nekoliko komentara polaznika u nastavku:

  • Ova obuka je bila korisna, iduća bi mogla biti recimo uživo.
  • Preporučujem da se organizira jedan poseban program na temu evaluacije i revizije strateških dokumenta, obzirom da neke JLS i kantoni treba da već iduće godine startaju sa ovim aktivnostima.
  • Moram izraziti izuzetno zadovljstvo prezentacijom i obukom.
  • Odličan predavač, ADS hvala na obuci
  • Sve pohvale za ovaj trening. Bio je prepun novih i korisnih informacija za nas početnike u ovoj oblasti i svaka nova radionica na ovu temu je dobrodošla.
  • Pohvale i našoj Agenciji. Samo tako nastavite s aktivnostima edukacije/usavršavanja držvnih službenika. Razmjena iskustava i primjene propisa je svima od koristi i ujednačuje praksu tijela uprave u FBiH