Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovan program stručnog usavršavanja na temu Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama

Još jedan od uspješno realizovanih program stručnog usavršavanja državnih službenika koji je održan u Sarajevu, dana 09.09.2022. godine, na temu primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Cilj stručnog usavršavanja jeste ojačati kapacitete javnih službenika za efikasniju primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Uz aktivno učešće više od 60 polaznika kroz rješavanje postavljenih zadataka od strane predavača kao i pitanja sa kojima se polaznici susreću u praksi ostvaren je cilj unapređenja znanja i rješavanja nedoumica iz ove oblasti.

Polaznici stručnog usavršavanja su posebno bili zainteresovani za sljedeće teme:

• Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama u praksi sa posebnim osvrtom na izazove u primjeni i utvrđivanju izuzetaka i
• Način na koji funcioniše test javnog interesa u praksi

Cilj stručnog usavršavanja je ispunjen. Polaznici su istakli zadovoljstvo organizacijom stručnog usavršavanja kao i zainteresovanost za daljim usavršavanjem na ovu temu.