Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizovan jednodnevni online program na temu „Komunikacija sa strankama“

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja, 09. marta 2023. godine, realizovan je program Komunikacija sa strankama. Iako je program primarno bio namijenjen uposlenicima jedinica lokalne samouprave, istom su prisustvovali i uposlenici federalnih i kantonalnih inspekcijskih i drugih organa uprave koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa strankama.

Ciljevi ovog programa su bili:

  • Utvrditi najčešće greške u komunikaciji sa strankama i razloge nastanka stresa na poslu
  • Upoznati učesnike sa pristupima rješavanju konflikata koji nastaju u komunikaciji sa strankama
  • Unaprijediti vještine komunikacije, aktivnog slušanja i rješavanja konflikata kod učesnika

Kroz prezentaciju od strane realizatora ovog događaja i kroz praktične vježbe, polaznici su imali priliku steći sposobnost prepoznavanja vlastitih propusta u svakodnovnoj komunikaciji sa strankama i unaprijediti vještine neophodne za prevazilaženja konfliktnih situacija koje se dešavaju.

Učešće u programu uzelo je 45 uposlenika organa uprave u Federacije BiH.