Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovan online individualni kurs engleskog jezika za uposlenike jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, u periodu od 17.11.2020. do 17.12.2020. godine organizovala online individulani “1 na1” kurs engleskog jezika u trajanju od ukupno 27 nastavnih  jedinica

Svrha kursa bila je unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara.

Ciljnu grupu činili su uposlenici jedinica lokalne samouprave u Federacije BiH koji posjeduju najmanje B2 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa).

Kurs je implementiran korištenjem online Zoom platforme a program je vođen isključivno na engleskom jeziku.

Nakon položenog završnog testa provjere znanja polaznici će dobiti certifikate o uspješno završenom kursu.