Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uspješno realizovana online obuka “Primjena Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBIH za jedinice lokalne samouprave”

Agencije za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Federalnim zavodom za programiranje razvoja, 05. i 06. oktobra 2021. godine uspješno je realizovala online obuku na temu „Primjena Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBIH”.

Ova obuka je realizovana u okviru „Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekta podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BIH.

Dvodnevnoj obuci prisustvovalo je 46 rukovodilaca i praktičara iz jedinica lokalne samouprave, koji su uz moderaciju vanjske trenerice, na interaktivan način razmijenili iskustva, te se upoznali sa ključnim elementima, pristupom i procesima u skladu sa pomenutom Uredbom.

U cilju procjene naučenog na obukama, polaznicima obuke je pripremljen ulazno/izlazni test. Prema rezultatima evidentno je unapređenje znanja polaznika na obuci.