Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Realizirana obuka „Primjena kantonalnih Zakona o prostornom uređenju i građenju“

Tuzla, 9.5.2019.godine

U Tuzli 9. maja 2019.godine realizovana je obuka „Primjena kantonalnih Zakona o prostornom uređenju i građenju“. Učestvovalo je trinaest polaznika. Interaktivna radionica sa puno praktičnih primjera, vježbi i diskusije. Predavači: Alma Beganović Hasanica i Nusret Mujagić, eksterni treneri Agencije.

 

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

o   Saznanje o donešenoj Uredbi o energetskoj efikasnosti

o   Sa nadređenima razmotriti uvođenje novina za projektante i izvođače, takođe razmotriti harmonizaciju podataka sa EU direktivom

o   Mnogo saznanja i uputa

o   Nove informacije u ovoj oblasti

o   Provodiv i održiv način planiranja prostora

o   Prezentacija, tj. primjena u radu na konkretnim predmetima izdavanja odobrenja za građenje

 

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

o   U razgovoru informativno

o   U sklopu izrade planskih dokumenata uz timski rad

o   U pismenoj formi i neposredno

o   Usmenom prezentacijom, ponoviti iskustva sa obuke na konkretnim primjerima

o   Kroz dijalog/diskusiju