Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Protueksplozivna zaštita i sigurnost radne i životne sredine (Ex tribine, seminari, radionice, konferencije) odnosno Ex zaštita električne i neelektrične opreme i zaštitni sistemi u rudarstvu, energetici i industriji -Jugoistočna Evropa– Federalna uprava za inspekcijske poslove

Sadržaj teksta najave edukacije možete kopirati sa linka:  http://www.obuke.adsfbih.gov.ba/index.php/godisnji-plan/2037-protueksplozivna-zastita-i-sigurnost-radne-i-zivotne-sredine-ex-tribine-seminari-radionice-konferencije-odnosno-ex-zastita-elektricne-i-neelektricne-opreme-i-zastitni-sistemi-u-rudarstvu-energetici-i-industriji-jugoistocna-evropa-fuzip